Min strategi (ny)

Mina utgångspunkter (rev 170709)
  • Stark tillväxt och långsiktiga konkurrensfördelar
  • Historik av starkt kassaflöde som betalar eventuell utdelning, återköp av aktier och löpande investeringar
  • God lönsamhet, med stark och stabil historik
  • Stark balansräkning och historik av att prioritera återbetalning av lån framför t ex återköp av aktier
  • Jag förstår verksamheten och klarar av att följa den
  • Verksamheten är långsiktigt hållbar sett till klimat/miljö, folkhälsa, fred och demokrati
Jag investerar långsiktigt i aktier som lever upp till mina utgångspunkter. Målsättningen är en portfölj med utdelning som långsiktigt växer organiskt ca 10 % per år. Jag försöker att uppnå god spridning såväl geografiskt, som över olika branscher, och tror mig kunna följa ca 15 aktier. Normalt ska inget innehav överstiga 15 % eller understiga 4 % (rev från 3-4 % 170709).


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Annons